ONDERNEMINGSRECHT

Onder ondernemingsrecht valt onder andere:

• rechtsvorm van de onderneming (eenmanszaak, maatschap, v.o.f., B.V.);
• statuten;
• samenwerkingsovereenkomsten;
• aandeelhoudersovereenkomsten;
• overnames en fusies;
• aandelen-, activa-, passivatransacties;
• bestuurdersaansprakelijkheid;
• verdeling & beperking van (vertegenwoordigings)bevoegdheden;
• conflicten tussen vennoten, met de aandeelhouders of de ondernemingsraad.

 

terug naar het overzicht