PROCESRECHT

Onder procesrecht wordt onder andere verstaan:

• gerechtelijke procedures bij kantonrechter, rechtbank en Gerechtshof;
• kort geding en voorlopige voorziening;
• faillissementsaanvragen;
• incasseren van vorderingen;
• (conservatoir) beslag- & executierecht.

 

terug naar het overzicht