Privacyverklaring

Kim Troeijen bedrijfsjuridisch advies is verantwoordelijk voor het verwerken van de via de website www.kimtroeijen.nl verzamelde persoonsgegevens (hierna: de ‘Website’).

Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verkocht, hergebruikt, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt.

Er worden (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:
naam, contactgegevens en andere informatie die u mogelijk via deze Website indient.

Informatie op de Website kan op twee manieren worden verkregen: direct (door zelf de informatie te verschaffen, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier) en indirect (met behulp van de technologie waar de Website gebruik van maakt).

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat volgens de privacywet- en regelgeving is toegestaan voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

 • CONTACT:
  Heeft u contact opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier of social media, dan zijn er van u gegevens ontvangen. Deze worden verwerkt om te kunnen reageren op uw bericht. De gegevens worden maximaal 5 jaar verwerkt, om later te kunnen herleiden waar dat contact over ging.
 • OFFERTE:
  Heeft u een offerte opgevraagd, dan worden de bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt om een gerichte offerte te kunnen sturen. en deze worden vervolgens 7 jaar bewaard om aan de wettelijke administratieplicht te kunnen voldoen.
 • OVEREENKOMST:
  Indien gegevens nodig zijn om de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren dan worden minimaal gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken bewaard.
 • DERDEN:
  In bepaalde zaken worden persoonsgegevens verwerkt van in te schakelen derden en/of wederpartijen. Dan worden de gegevens die nodig zijn voor het contact en de behandeling van de zaak bewaard, in ieder geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.
 • FINANCIEEL:
  De gegevens die nodig zijn voor het factureren van de verrichte werkzaamheden en/of verschotten worden, tevens in verband met de wettelijke administratieplicht, 7 jaar bewaard.

Uw gegevens worden enkel – voor de noodzakelijke doeleinden – gedeeld met de volgende derden, waaronder onze verwerkers: hosting van de Website, WordPress, CRM systeem, administratiekantoor, mailservers.

U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing en om te verzoeken tot beperking van de verwerking (wanneer de gegevens bijvoobeeld niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de toestemming om gegevens te verwerken in te trekken

Er zijn passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Voor een zo goed mogelijke werking en optimale gebruikservaring van deze Website worden cookies en vergelijkbare tools gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de Website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de Website teruggestuurd worden, wanneer u de Website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Om het gebruik van de Website kunnen optimaliseren, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen.

Indien deze privacyverklaring gewijzigd wordt, zal de nieuwe privacyverklaring altijd op deze Website gepubliceerd worden.