Rechtsgebieden

Het kantoor oefent de algemene civiele rechtspraktijk uit. U kunt terecht voor advisering over vraagstukken die spelen en er kan een bemiddelende rol vervuld worden wanneer de situatie daarom vraagt. In onderhandelingen kunt u – zowel op de achtergrond of nadrukkelijker aanwezig, afhankelijk van uw behoefte op dat moment – bijgestaan worden. Het voeren van gerechtelijke procedures bij diverse instanties wordt ook zeker niet geschuwd en hierbij zullen uw belangen optimaal behartigd worden.

De nadruk ligt op de rechtsgebieden waar ondernemers in het MKB voornamelijk mee van doen hebben, namelijk:

contractenrecht

– ondernemingsrecht

arbeidsrecht

huurrecht

procesrecht

In de praktijk worden bijvoorbeeld contracten opgesteld en gecheckt, algemene voorwaarden gemaakt en beoordeeld, advies gegeven over de mogelijkheden van ontslag en loonsancties, aansprakelijkstellingen verzonden, claims voor schadevergoedingen ingediend, huurgeschillen beoordeeld en geadviseerd over beslaglegging op bankrekening, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen.

                                                                                      BW (op pagina)