Orde van Advocaten

logo NOvA (in header)Niet iedereen mag zich zomaar advocaat noemen. In Nederland zijn alle advocaten lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Je mag  de titel advocaat al dragen als je na een rechtenstudie bent beëdigd als advocaat. Aan die beëdiging zijn nog wel voorwaarden verbonden (zoals het overleggen van een verklaring omtrent gedrag en bijzondere eisen aan de rechtenstudie). Na de beëdiging start de advocaat onder begeleiding van een patroon een driejarige stage waaronder een Beroepsopleiding van één jaar. Advocaten in opleiding – de zogeheten advocaat-stagiaires – mogen alles doen wat andere advocaten ook mogen, maar staan onder begeleiding van een patroon, een ervaren advocaat. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd!

Soms is een advocaat noodzakelijk bij een gerechtelijke procedure, in andere gevallen niet. Het inschakelen van een advocaat is wettelijk verplicht voor bepaalde civiele procedures en familierechtzaken (bijvoorbeeld echtscheidingen) bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad.

Een civiele procedure is een zaak waarin het gaat om conflicten tussen particulieren of bedrijven onderling.

  • Als de civiele procedure bij het kantongerecht loopt, bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het kantongerecht behandelt zaken tot een bedrag van € 25.000. Daarnaast gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet (leningen tot € 40.000 ). Dat betekent dat u voor alle zaken die handelen over een bedrag onder € 25.000 uw eigen verdediging mag voeren in de rechtszaal. Met name gezien de belangen die veelal spelen, is het over het algemeen toch zeer raadzaam om u bij te laten staan door een juridisch expert.
  • Bij alle andere civiele procedures, bijvoorbeeld bij de rechtbank of het gerechtshof, bent u wel verplicht een advocaat in te schakelen.

Kernwaarden

Advocaten onderscheiden zich van andere juristen door hun kernwaarden die zijn vastgelegd in de wet; vijf basisprincipes waar elke advocaat zich aan moet houden. Zonder één van deze kernwaarden kan een advocaat u niet optimaal bijstaan. Deze kernwaarden zijn vastgelegd in de Advocatenwet:

onafhankelijk: niet afhankelijk van de overheid en de rechter & voldoende objectieve afstand t.o.v. de zaak en cliënt om efficiënt te kunnen adviseren

partijdig: volledig aan úw kant en opkomend voor úw (rechts)positie, zonder belangenverstrengeling of persoonlijk belang

deskundig: gespecialiseerd in bepaalde rechtsgebieden & verplichte jaarlijkse vakinhoudelijke bijscholing

integer: reële kansen van de zaak weergeven en niet onnodig procederen en kosten veroorzaken

vertrouwelijk: geheimhoudingsplicht, ten opzichte van iedereen inclusief de rechter

Rechtsgebiedenregister

mr. Kim Troeijen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– algemene praktijk (burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.