CONTRACTENRECHT

Het contractenrecht omvat onder meer:

• algemene (inkoop/verkoop)voorwaarden;
• wanprestatie & niet nakoming van gemaakte afspraken;
• nietigheid van de overeenkomst;
• schadevergoeding;
• opzeg mogelijkheden;
• overeenkomst vernietigen;
• garantietermijn;
• overige geschillen over contracten.

 

terug naar het overzicht