Posts made in juli, 2013

Arbeidsrechtelijke trends in 2012: ontslagvergoeding ruim 10% gedaald

Posted by on jul 30, 2013 in juridisch blog | 0 comments

De uitkomst van een gerechtelijke procedure is en blijft soms lastig in te schatten, met name in arbeidszaken die zich bij het kantongerecht (één rechter die de beslissing neemt) afspelen. Cijfers over bepaalde trends, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding, kunnen enig inzicht geven ten aanzien van de kansen in een procedure. Lees hier meer over de bevindingen in 2012.

Read More

Verval vakantiedagen

Posted by on jul 23, 2013 in juridisch blog | 0 comments

Terwijl een groot gedeelte van Nederland momenteel middenin de zomervakantie zit, is het van belang daarna even goed te controleren of het aantal vakantiedagen wel juist is bijgehouden; dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers. Per 1 juli jl. zijn de wettelijke vakantiedagen over 2012 – die nog niet waren opgenomen – namelijk komen te vervallen. Kijk hier voor meer informatie en neem bij vragen gerust contact met mij op!

Read More