Posts made in mei, 2013

Payrolling: een onhoudbare constructie?

Posted by on mei 7, 2013 in juridisch blog | 0 comments

Payrolling vormt een enerzijds apart, maar aan de andere kant toch ook al weer jarenlang ‘geaccepteerd’ fenomeen. De feitelijke werkgever is in een dergelijke situatie niet de juridisch werkgever, en wist op die manier alle daaraan verbonden lasten en risico’s te vermijden. Zelfs het UWV heeft deze bijzondere constructie expliciet toelaatbaar geacht, door in haar Beleidsregels een aparte bepaling over payrolling op te nemen. Ook niet verrassend, gezien het feit dat juist binnen de overheid op grote schaal van payroll organisaties gebruik wordt gemaakt. Toch lijkt er nu...

Read More