Posts made in april, 2013

Dure fout met ongeldige proeftijd in arbeidsovereenkomst!

Posted by on apr 29, 2013 in juridisch blog | 0 comments

Een van de meest gemaakte fouten bij het het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het opnemen van een te lange proeftijd. Daardoor loop je het risico dat er helemaal geen proeftijd van toepassing is en je dus voor de gehele looptijd van het contract aan de betreffende werknemer ‘vast’ zit of zelfs nog erger… Zoals hier te lezen valt, blijkt  uit een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem dat dit een erg dure fout kan zijn! In dit geval kostte een werknemer die één maand gewerkt had, de werkgever €...

Read More

In’s & out’s van algemene voorwaarden

Posted by on apr 15, 2013 in juridisch blog | 0 comments

Algemene voorwaarden: de beruchte “kleine lettertjes”! Wat heb je er nu precies aan en waar moet je op letten als je algemene voorwaarden opstelt c.q. laat opstellen en wat is belangrijk bij het gebruik in de praktijk? Lees hier verder.

Read More

Sociaal akkoord april 2013: wat verandert er?

Posted by on apr 12, 2013 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

‘Een akkoord van vertrouwen’, noemt premier Rutte het sociaal akkoord, zoals op 11 april jl. met werkgevers en vakbonden gesloten in de Haagse ROC Mondriaan. Het zou een ‘akkoord voor het komende decennium, dat de Nederlandse samenleving verder brengt‘ moeten zijn. Maar brengt het akkoord nu wel zoveel wezenlijke veranderingen met zich mee? Vooralsnog lijkt dat erg mee te vallen. Aangegeven is dat komend najaar opnieuw bekeken zal worden of nadere aanpassingen – als gevolg van de economische situatie – noodzakelijk zal blijken. De bezuinigingen van 4,3 miljard zijn...

Read More

Nieuwe gebiedsindeling rechtbanken en Gerechtshoven in Nederland

Posted by on apr 12, 2013 in nieuws | 0 comments

Dit is de nieuwe gerechtelijke kaart vanaf april 2013.

Read More

Interessante cijfers over de Nederlandse rechtspraak

Posted by on apr 12, 2013 in nieuws | 0 comments

Enig idee hoeveel rechters er in Nederland zijn, wat  de budgetten en kosten zijn die jaarlijks met de rechtspraak gemoeid zijn of hoe de verhoudingen liggen tussen strafzaken en civiele procedures? Lees het hier in “De rechtspraak in cijfers op jaarbasis”.

Read More