relevante wet- en regelgeving

Wijzigingen 2018

Posted by on dec 29, 2017 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

Wat verandert er op het gebied van arbeidsrecht qua wet- en regelgeving aankomend jaar? Lees hier alles over de wijzigingen voor 2018.

Read More

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte

Posted by on apr 6, 2017 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de mogelijkheden om een woning voor bepaalde tijd te verhuren aanzienlijk verruimd werden; een goed moment om nog eens bij de exacte regeltjes stil te staan. Lees hier verder.

Read More

Pas op met selectiecriteria bij vacatures!

Posted by on sep 3, 2014 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

Wat mag wel en niet? Lees verder.

Read More

Acquisitiefraude strafbaar

Posted by on mei 30, 2014 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

Het ziet ernaar uit dat er eindelijk ook ten opzichte van acquisitiefraude bij ondernemers kan worden opgetreden, waar voorheen enkel consumenten een beroep konden doen de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken. Lees meer over deze ontwikkeling. Bekijk hier het initiatiefvoorstel dat daarvoor in maart van dit jaar is ingediend. Het vonnis van de rechtbank Groningen dat mede de basis heeft gevormd voor deze politieke beweging, is hier terug te...

Read More

Wijzigingen arbeidsrecht 2014-2015

Posted by on mrt 5, 2014 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

De Tweede Kamer heeft op 18 februari jl. het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Vanaf 8 april a.s. zal de Eerste Kamer zich er over buigen, maar zoals het er op dit  moment uitziet – en daar verwacht ik geen aanzienlijke wijzigingen meer in –  zit er een heel aantal belangrijke veranderingen aan te komen. Ik heb het even in vogelvlucht opgesomd, waarbij sommige aspecten van het arbeidsrecht nog dit jaar – met ingang van 1 juli a.s. – worden aangepast en andere wetswijzigingen volgend jaar zullen plaatsvinden. Bekijk het hier in één...

Read More

Pre-pack: de nieuwste ontwikkeling in insolventieland

Posted by on dec 21, 2013 in relevante wet- en regelgeving | 0 comments

Op 22 november jl. is er een wetsvoorstel ingediend dat uitstekend aansluit bij de praktijk, zoals uit dit artikel blijkt. “Wet continuïteit ondernemingen I” bevat een codificatie van de recentelijk waar te nemen trend bij de rechterlijke macht om al voordat er een faillissement wordt uitgesproken een curator mee te laten kijken: de zogenaamde ‘pre-pack’ constructie.

Read More