ONDERNEMERSABONNEMENT

Voorkomen is beter dan genezen!

Wilt u er ook verzekerd van zijn dat u al uw juridische zaken op orde heeft? En zonder daarvoor meteen enorme kosten te moeten maken?

Dan is het ondernemersabonnement iets voor u!

Het ondernemersabonnement bestaat uit:

  • kennismakingsgesprek bij u op locatie
  • jaarlijks vervolggesprek om recente ontwikkelingen door te nemen
  • onbeperkt eerstelijns juridisch advies per telefoon, e-mail of fax
  • gratis 1e beoordeling van een kwestie
  • gratis toetsen van uw algemene voorwaarden
  • gratis screenen van alle Nederlandstalige contracten t/m 5 pagina’s
  • verzenden van de 1e incassobrief bij onbetwiste vorderingen
  • 20% korting op het toepasselijke uurtarief c.q. de vaste prijs voor vervolgwerkzaamheden
  • maandelijkse nieuwsbrief met praktische tips

Voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers is het abonnement beschikbaar voor slechts € 39,95 excl. BTW per maand (betaling geschiedt bij aanvang voor de gehele abonnementsduur van 12 maanden). Met ondernemingen van een grotere omvang worden op maatwerk basis nadere afspraken gemaakt.

Bijkomend voordeel van het afsluiten van een abonnement, is bovendien dat de ins & outs van uw organisatie al bekend zijn waardoor efficiënt gewerkt kan worden bij vervolgwerkzaamheden en daadwerkelijk tijd en kosten bespaard worden.

 - internet (3)

terug naar het overzicht